Aktualności

Kolejna edycja szkoleń informatycznych w ramach Akademii Architektury organizowanych na przełomie stycznia i lutego 2016.

Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w ramach kursów dokształcających (http://www.dzn.agh.edu.pl/en/dzial-nauczania/studia-podyplomowe-i-kursy-doksztalcajace/akademia-architektury-it-it-architecture-academy/) organizuje w dniach 26-27 stycznia oraz 3-4 lutego 2016 kolejną edycję szkoleń w ramach Akademii Architektury IT/IT Architecture (http://www.it-architecture.agh.edu.pl).

Szkolenia te, skierowane są do pracowników sektora IT oraz kandydatów na pracowników w firmach IT, zapewniają: • Jedyne w Polsce szkolenia integrujące budowę architektury oprogramowania z wartością biznesową • Wartość biznesową rozwiązań, poprzez rozwiązania od architektury korporacyjnej do architektury oprogramowania • Nowoczesny system szkoleń: warsztaty, interaktywna współpraca • Pracę grupową przy projektowaniu architektury • Zdobycie wiedzy informatycznej zgodnej ze standardami międzynarodowymi Tematyka i terminy najbliższych szkoleń (http://www.it-architecture.agh.edu.pl/zapisy/terminy/): • Od architektury korporacyjnej do architektury oprogramowania, 25 stycznia 2016 • Modelowanie architektury w ArchiMate, 26-27 stycznia 2016 • Rozwój kompetencji komunikacji pracowników technicznych IT, 28 stycznia 2016 • Warsztaty architektury oprogramowania, 1-2 luty 2016 • Modelowanie i dokumentowanie architektury oprogramowania, 3-4 luty 2016 Szkolenia umożliwiają szybkie nabycie i ugruntowanie wiedzy w obszarach rozwoju architektury IT zgodnego z międzynarodowymi standardami. Pomyślne zakończenie szkoleń potwierdzone zostanie w formie świadectwa AGH i certyfikatu w języku angielskim z naniesionymi akademicki punktami europejskimi ECTS. Profile osób do których są adresowane szkolenia Krąg osób, które powinny posiadać wiedzę architektoniczną nie ogranicza się tylko do architektów. Również osoby rozwijające, testujące, wdrażające i utrzymujące systemy IT powinny wykazywać się wiedzą architektoniczną. Dla tej grupy istotna jest znajomość celów i atrybutów jakości architektury, sposobów ewaluacji rozwiązań architektonicznych. Kursy są przeznaczone także dla kadry kierowniczej i osób uczestniczących w rozwoju i utrzymania oprogramowania.