Aktualności

ALICE - CERN

14 czerwca Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gościć naukowców z CERN, którzy spotkają się z władzami AGH oraz podczas otwartego wykładu przestawią eksperyment ALICE i plany jego rozwoju.

Celem eksperymentu ALICE, do którego przystępuje AGH, jest pomiar zderzeń ciężkich jonów przy najwyższych osiągalnych obecnie energiach przy użyciu detektora na Wielkim Zderzaczu Hadronów w międzynarodowym laboratorium fizyki cząstek CERN w Genewie.

→ Read more...

Seminarium KIS

W środę 29 marca 2017 w godzinach od 9.35 do 11.00 w sali C2, 429 odbędzie się Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej. Zapraszamy!

Prelegent: dr inż. Joanna Kania-Gierdziewicz

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Analiza struktury genetycznej populacji: Co to jest, jak i po co się to robi?

Seminarium KIS: czy mamy już SATysfakcję?

W środę 1 marca 2017 w godzinach od 9.35 do 11.00 w sali C2, 429 odbędzie się Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej.

Prelegent: dr inż. Radosław Klimek, Katedra Informatyki Stosowanej Wydz. EAIiIB, AGH.

Tytuł: Solvery logiczne - czy mamy już SATysfakcję?

Streszczenie: kis_seminarium1marca2017.pdf

Seminarium KIS Symulacyjne tworzenie sieci społecznościowej w oparciu o autonomiczne agenty

Już jutro, tj. w środę 23 marca 2016 w godzinach od 9:35 do 11.00 w sali C2, 429 odbędzie się Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej.

  • dr inż. Marek Zachara, Katedra Informatyki Stosowanej, Wydz. EAIiIB
  • mgr inz. Cezary Piskor-Ignatowicz, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydz. EAIiIB.

Temat: Symulacyjne tworzenie sieci społecznościowej w oparciu o autonomiczne agenty.