Aktualności

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budowa instalacji PV

Projekt finansowany przez NFOŚiGW.

W części Krakowa ukończono montaż specjalnego, inteligentnego oświetlenia. Jego intensywność będzie dostosowywana do warunków pogodowych, innych źródeł światła czy natężenia ruchu.

Efekty projektu mogą zostać wykorzystane do instalacji w kolejnych lokalizacjach.

Proces przetargowy

Odpowiednio przygotowane zamówienie publiczne pozwala na zapewnienie odpowiedniej jakości instalacji, możliwości komunikacji i sterowania lampami oraz zmniejszenie ryzyka dla oferentów, co może obniżyć wartość ofert.

Do wymagań przetargowych włączono szereg innowacji, jednocześnie pozostawiając zapisy związane z zasadami i ramami technicznymi narzuconymi przez Miasto jako właściciela instalacji.

Jedną z innowacji było opracowanie otwartego, cyfrowego formatu dla składanych ofert, co umożliwiło ich automatyczą weryfikację przez komputer, a co za tym idzie – m.in. rozszerzenie kryteriów oceny o parametry takie jak efektywność energetyczna

Charakterystyka projektu

Szczegółowe wymagania

Efekty dodatkowe

Jako jeden z efektów dodatkowych udostępniamy możliwość weryfikacji projektów oświetlenia zewnętrznego pod względem zgodności z normą oświetleniową PN/EN 13201 oraz efektywności energetycznej. W celu zweryfikowania poprawności projektu wystarczy odesłać plik uzupełniony danymi z projektu. Wypełnienie pliku nie jest problematyczne, gdyż bazuje na danych używanych w projekcie fotometrycznym.

Celem zapewnienia dostarczenia systemów oświetleniowych wysokiej jakości opracowano również przykładową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z warunkami technicznymi. Komplet dokumentacji dla zamawiającego można znaleźć pod adresem: zaprojektuj_i_zweryfikuj.zip.

Osoba kontaktowa: dr hab. Konrad Kułakowski kkulak@agh.edu.pl