Rekrutacja na studia II stopnia

Zapraszamy Państwa na studia informatyczne 2 stopnia na kierunku Informatyka i Systemy Inteligentne prowadzone przez nasz wydział.

Syllabus nowego kierunku znajduje się tutaj:
https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/1/1/16/1/5/12/140

Szczegółowa data, przykładowe pytania i tryb przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie podana przez Komisję Rekrutacyjną wkrótce.
1. Dla wszystkich kandydatów na studia II stopnia stacjonarne jest wymagany egzamin wstępny, który odbędzie się 5 i 12 lutego 2021 r. Miejsce i godzina egzamin zostanie podana kandydatom po rejestracji poprzez system e-Rekrutacja.
 
2. Wykaz zagadnień do egzaminu na kierunek Informatyka i Systemy Inteligentne wraz z przykładowymi odpowiedziami (pobierz , download)