GRADIS

Opis zagadnień badawczych zespołu

  • Zastosowanie metod formalnych do wspomagania przybliżonych obliczeń w celu zapewnienia nieprecyzyjnych, ale użytecznych rozwiązań złożonych problemów obliczeniowych.
  • Rozwój teorii grafów, ze szczególnym uwzględnieniem kooperacji różnych gramatyk grafowych i ich zastosowania rozwiązaniach informatycznych.
  • Zrównoleglenie obliczeń dzięki rozwojowi autorskich koncepcji grafów komplementarnych (ComplementaryGraphs) oraz grafów ciętych (SlashedGraphs) na bazie koncepcji systemów wieloagentowych.
  • Powiązanie metod grafowych z innymi metodami sztucznej inteligencji.

Zastosowanie powyższych zagadnień w praktyce, w tym do: projektowania i optymalizacji oświetlenia ulicznego, analizy schematów bezpieczeństwa danych i informacji, zarządzania energią i planowania wytwarzania oraz zużycia, reprezentacji złożonych środowisk, w tym problemów architektonicznych celem skutecznego wnioskowania i identyfikacji nowej wiedzy.

Celem komercjalizacji wyników badań zespołu w 2014 roku została powołana (z udziałem AGH oraz KIC InnoEnergy) GRADIS sp. z o.o. (http://gradis.pl).Z sukcesem wdrożyła ona wspomniane koncepcje we wspomaganym przez sztuczną inteligencję projektowaniu oświetlenia zewnętrznego w Tbilisi, Gruzja (96 tys. punków świetlnych), Waszyngtonie (54 tys. punktów świetlnych), oraz kilkudziesięciu projektów krajowych.

Skład Zespołu

Leszek Kotulski AGH

Leszek Kotulski

Prof. dr hab.

Uzyskał tytuł z Nauk Technicznych w dyscyplinie Informatyka. Jest autorem 137 oryginalnych prac twórczych, w tym: 3 książki, 22 artykuły opublikowane w czasopismach zagranicznych (w tym 16 z Listy Filadelfijskiej), 32 artykuły opublikowane w czasopismach krajowych, 81 referatów opublikowanych w materiałach konferencji zagranicznych, 6 referatów opublikowanych w materiałach konferencji krajowych. Był zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Informatyki UJ (październik 2004- wrzesień 2006). Pełnił obowiązki Kierownika Katedry Systemów Rozproszonych w Instytucie Informatyki UJ (październik 2005 - wrzesień 2006).Był sekretarzem Komisji Elektrotechniki Informatyki i Automatyki Polskiej Akademii Nauk (2011-2015). Był kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na wydziale EAIiIB AGH (od 1 października 2012 do 30 października 2020). Był kierownikiem naukowym 8 grantów krajowych i 2 międzynarodowych (w tym jeden z w ramach Horyzont 2020). Skutecznie brał udział w komercjalizacji wyników badań:
• Założyciel (w 1993 roku) i Prezes Zarządu (do 2004 roku – gdy zrezygnował z działalności komercyjnej) spółki SAWAN GRUPA SOFTBANK S.A., która specjalizowała się w realizacji systemów wspomagania zarządzania (MIS) ze szczególnym wykorzystaniem technologii hurtowni danych.
• Współzałożyciel spółki GRADIS sp. z o.o. będącej spin-offem AGH z udziałem KIC InnoEnergy. Aktualnie jest jej prezesem zarządu.

Andrzej Bielecki AGH

Andrzej Bielecki

Prof. dr hab.

Zainteresowania naukowe koncentrują się w następujących obszarach badawczych.
1. Matematyka – teoria układów dynamicznych.
2. Informatyka – sztuczna inteligencja, w szczególności:
a) matematyczne podstawy – analiza dynamiki procesu nauki sieci neuronowych,
b) psychologiczne i biologiczne inspiracje dla systemów sztucznej inteligencji.
c) zastosowania systemów sztucznej inteligencji, przede wszystkim w technice i medycynie.
3. Cybernetyka, a w szczególności:
a) biocybernetyka – modelowanie przekazywania sygnałów w neuronie,
b) cybernetyka ekonomiczna – analiza dużych systemów, przede wszystkim służby zdrowia na poziomie państwa.

Adam Sędziwy AGH

Adam Sędziwy

dr hab., prof. AGH

Jest absolwentem Fizyki (fizyka teoretyczna) I Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z rozpoznawania obrazów medycznych, habilitacja z zastosowania rozproszonych modeli I transformacji grafowych w projektowaniu I sterowaniu. Aktualnie kontynuuje badania nad zastosowaniem systemów agentowych oraz metod i modeli grafowych. Autor ponad 70 prac naukowych.

Dr hab. Inż. Igor Wojnicki, prof. AGH

Igor Wojnicki

dr hab. inż., prof. AGH

Jest absolwentem Katedry Automatyki wydziału EAIiE, AGH. Doświadczenie zdobywał m.in. w ośrodkach naukowo-badawczych w USA: University of St. Louis Missouri oraz South Illinois University Edwardsville. Obecnie prowadzi badania związane ze sztuczną inteligencją, a w szczególności inteligentnym sterowaniem, reprezentacją i przetwarzaniem wiedzy z wykorzystaniem grafów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych ukierunkowanych na wykorzystanie w przemyśle oraz komercjalizacją wyników badań naukowych.

Artur Basiura AGH

Artur Basiura

dr inż.

Absolwent Katedry Automatyki wydziału EAIiE, AGH. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji i zarządzaniem komercyjnymi projektami informatycznymi (obszaru bilingu, e-commerce i integracji). Realizował projekty dla takich firm jak Orange, T-Mobile, Asseco. Posiada tytuł MBA, oraz certyfikaty z zarządzania projektami: PMI PMP, MCP MSF. Naukowo zajmuje się problematyką sztucznej inteligencji, związaną z użyciem grafów do reprezentacji wiedzy. Prowadzi badania w obszarze Smart City, związaną z optymalizacją parametrów infrastruktury oświetleniowej.

Sebastian Ernst

Sebastian Ernst

dr inż.

Prowadzi prace naukowe oraz dydaktyczne związane ze sztuczną inteligencją oraz zarządzaniem danymi. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych związanych z analizą i przetwarzaniem danych, z zastosowaniem szerokiego spektrum rozwiązań, obejmujących również systemy klasy „big data”. Przygotowywał, a następnie kierował wykonaniem zadań badawczych w pionierskim projekcie stworzenia systemu inteligentnego oświetlenia drogowego w dwóch dzielnicach Krakowa. Obecnie prowadzi badania związane z semantyczną analizą danych geoprzestrzennych i ich wykorzystaniem w systemach „smart city”.