Seminaria Katedry Informatyki Stosowanej WEAIiIB AGH, rok akademicki 2020/2021

DataPrelegentTemat
25.11.20Dr inż. Weronika T. Adrian

Analiza podobieństwa obiektów i pojęć w grafach wiedzy

Prezentacja     Streszczenie 

2.12.20Dr Dariusz JamrózWielowymiarowe światy, wielowymiarowa rzeczywistość wirtualna, analiza wielowymiarowych danych
9.12.20Dr Denise Angilica, Department of Mathematics and Computer Science, University of CalabriaUsing rule-based tools for the fast prototyping of artificial players in game development
16.12.20Dr Marek AdrianStrategie czyste w grach Stackelberga
13.01.21Dr hab. Inż. Radosław Klimek, prof. AGHLogiczna weryfikacja modeli oprogramowania i wybrane zagadnienia procesów decyzyjnych w inteligentnych środowiskach
20.01.21Dr inż. Jerzy BiernackiZastosowanie paradygmatu funkcyjnego do formalnej analizy systemów modelowanych w języku Alvis
27.01.21Dr inż. Jarosław BaniewiczModelowanie systemów wbudowanych czasu rzeczywistego na platformie jednoprocesorowej
03.02.21Dr inż. Mirosław Gajer

Wybrane zagadnienia opracowywania narzędzi informatycznych wspomagających proces rekonstrukcji i rewitalizacji zagrożonych wymarciem języków

Prezentacja     Streszczenie 

10.02.21Pierangela Bruno, Department of Mathematics and Computer Science, University of Calabria

Understanding neural network-based classifications: an application to COVID-19 diagnosis

Prezentacja     Streszczenie 

17.02.21Dr Paweł Morkisz

Deep Learning w przewidywaniu awarii maszyn

Streszczenie

03.03.21Mgr inż. Michał Pikus

Detekcja oraz klasyfikacja obiektów (samochodów, znaków drogowych, pieszych) na podstawie danych wejściowych z kamery, radaru oraz lidar z wykorzystaniem sieci DNN

Streszczenie

10.03.21Dr inż. Patryk Orzechowski

Data science w bioinformatyce – biklasteryzacja (15.30)

Prezentacja     Streszczenie 

17.03.21Dr Krystian JobczykCharakteryzowalność I. rzędu typu Lindstromowskiego dla ciągłych struktur analitycznych bazujących na miarach
24.03.21Mgr inż. Konrad Zaworski

Technologia Blockchain na przykładzie kryptowaluty Bitcoin

Prezentacja     Streszczenie 

31.03.21Dr inż. Paweł Skrzyński

Car Sharing – wyzwania i problemy

Streszczenie    Prezentacja

14.04.21Dr inż. Tomasz Nabagło

System pomiaru przemieszczenia liniowego i kątowego układu bronchofiberoskopu, oparty na laserowym czujniku optycznym

Prezentacja     Streszczenie 

21.04.21Dr inż. Krzysztof Kluza

Wprowadzenie do metod eksploracji procesów biznesowych

Streszczenie

28.04.21Dr inż, Maciej Gierdziewicz

Modelowanie transportu neurotransmitera w kolbce presynaptycznej neuronu

Streszczenie

05.05.21Mgr inż. Paweł Jemioło

Rozpoznawanie emocji za pomocą Sztucznej Inteligencji

Streszczenie

12.05.21Dr Paweł Morkiszszkolenie online “Fundamentals of Deep Learning (14.00)” link
19.05.21Dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ; Adrian StępniaDealing with Limited Sample in Office Documents Classification. A Case of TableDetection Inside Court Files
Prezentacja
2.06.21Mgr inż. Łukasz Stefanowicz

Dekompozycja współbieżnych systemów

sterowania opisanych sieciami Petriego

Prezentacja     Streszczenie 

9.06.21Mgr inż. Grzegorz Bazior

Symulacje poruszania pieszych w warunkach dużych gęstości

Streszczenie

16.06.21Mgr inż. Dominik SepiołoeXplainable Artificial Intelligence
Streszczenie
22.09.21dr hab. inż. Andrzej KaratkiewiczDeterminizm w systemach współbieżnych
Prezentacja     Streszczenie