Zespół Systemów Złożonych – Complex Systems Group

Zespół Systemów Złożonych działa w katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisław Staszica w Krakowie. Prowadzimy badania nad analizą, modelowaniem, a także symulacją różnych systemów złożonych takich jak: przepływ tłumu, ruch pojazdów w tym samochodów autonomicznych, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (powietrza, oil spill), analiza sieci społecznościowych i sprzedaży, modelowanie wielowymiarowych systemów dynamicznych i zagadnienia cyberbezpieczeństwa.  Interesują nas metody sztucznej inteligencji, a w szczególności zastosowanie IoT, ambient intelligence oraz inteligencji obliczeniowej do rozwiązywania problemów inżynierskich. Bardzo ważnym zagadnieniem w informatyce stosowanej jest wykorzystywanie rzeczywistych danych pomiarowych (data-driven modeling), stąd w naszych pracach oprogramowujemy i wykorzystujemy różne czujniki (UWB, BLE, czujniki powietrza, soft-sensory i czujniki wirtualne). Zajmujemy się też wykorzystaniem procesorów graficznych do obliczeń złożonych (GPGPU).

Skład Zespołu

Jarosław Wąs AGH

Jarosław Wąs

dr hab. inż., prof. AGH

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka - specjalność sztuczna inteligencja i inteligencja obliczeniowa. Zatrudniony na stanowisku profesora AGH. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, w tym kilkunastu indeksowanych na liście JCR. W roku 2019 został wybrany do Komitetu Informatyki PAN. Interesuje się tematyką modelowania i symulacji systemów złożonych. W szczególności obszar zainteresowań to data-driven modeling oraz wykorzystanie paradygmatu agentowego w modelowaniu (agent-based modeling). Interesuje się zastosowaniami zaawansowanej algorytmiki i sztucznej inteligencji w inżynierii, w tym IoT, ambient intelligence oraz inteligencji obliczeniowej.Między innymi interesuje się modelowaniem przepływu tłumu, pojazdów oraz innych cząstek inteligentnych. Do obszaru zainteresowań należą również automaty komórkowe, dwukrotnie pełnił rolę przewodniczącego komitetu programowego międzynarodowej konferencji Cellular Automata for Research and Industry (ACRI 2014 oraz ACRI 2016).

default-avatar

Michał Turek

dr inż., prof. AGH

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Autor ponad 30 publikacji. Pracuje w Katedrze Informatyki Stosowanej EAIiB AGH od 2002 roku. Absolwent dwóch kierunków: Informatyki na Wydziale EAIiE AGH (2002) oraz Zarządzania na Wydziale Zarządzania AGH (2004). Interesuje się głównie zagadnieniami powiązanymi z sieciami komputerowymi i programowaniem systemów sieciowych, inżynierią oprogramowania, systemami wbudowanymi i programowaniem sprzętowych akceleratorów graficznych. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej w ramach uczelni zajmuje się pracami programistycznymi w komercyjnych projektach informatycznych (współpracując z wieloma podmiotami w tym zakresie) oraz prowadzeniem szkoleń dotyczących tematyki sieci komputerowych, mikrokontrolerów i systemów wbudowanych, metodyk wytwarzania oprogramowania i tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem platformy .NET. Prowadzi badania w zakresie sprzętowych systemów rozszerzonej rzeczywistości, elektronicznych systemów orientacji przestrzennej, systemów monitorowania wizyjnego, technologii stosowanych w IoT (Internet of Things) i sprzętowych technologii komunikacji sieciowej.

default-avatar

Jędrzej Byrski

dr inż.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, od 2001 związany z AGH, najpierw w Katedrze Automatyki, a od 2012 pracujący w Katedrze Informatyki Stosowanej. Autor ponad 20 recenzowanych artykułów w tym szeregu opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz monografii „Algorytmy ze skończoną pamięcią do przetwarzania sygnałów w diagnostyce procesów”. Recenzent szeregu publikacji w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Główny wykonawca grantów Komitetu Badań Naukowych, a także finansowanych z funduszy europejskich. Obecnie od 2019 roku jest jednym z głównych wykonawców Grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 MSCA-RISE, dotyczącego tematu PURE-WATER. Zajmuje się problematyką zaawansowanych algorytmów wykrywających oraz diagnozujących stany awaryjne (Faults Detection, Identification and Diagnosis) w informatycznych systemach sterowania, oraz związanej z tym tematyki szybkich algorytmów numerycznych on-line opartych o zaawansowane przetwarzanie sygnałów rzeczywistych dla celów identyfikacji i diagnostyki stanów awaryjnych w systemach dynamicznych. W tym temacie powstało szereg publikacji, których jest autorem i współautorem oraz szereg pakietów oprogramowania. W ramach realizowanych projektów między innymi uczestniczył w pracach Motorola Polska Software Center w Krakowie, współpracował z firmą Melita Int. oraz w ramach Europejskiego Projektu Badawczego przebywał w School of Electrical and Electronics Engineering University of Birmingham UK, gdzie uczestniczył w realizacji dużego projektu do sterowania siecią wodociągową. W ramach pracy dydaktycznej zajmuje się architekturą procesorów graficznych, programowaniem GPGPU oraz szeroko rozumianą grafiką komputerową 2D oraz 3D. W Katedrze Informatyki Stosowanej kieruje laboratorium Grafiki Komputerowej, opiekując się jego strukturą i wyposażeniem. Utworzył oraz odpowiada za specjalność Grafika w Systemach Inteligentnych na II stopniu kierunku studiów Informatyka i Systemy Inteligentne. Od wielu lat jest także kierownikiem Studiów Podyplomowych „Nowoczesna Grafika Komputerowa”.

Robert Lubaś AGH

Robert Lubaś

dr inż.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Posiada doświadczenie w zabezpieczaniu systemów wbudowanych opartej na Linux, pracach badawczo-rozwojowych związanych z monitorowaniem i komputerową symulacją dynamiki tłumu, algorytmiką związaną z Bluetooth Mesh oraz systemami lokalizacji w pomieszczeniach. Posiada doświadczenie akademickie i pracy w sektorze prywatnym. Miłośnik podróży, rowerów i motocykli.

Dariusz_Pałka AGH

Dariusz Pałka

dr

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Główne zainteresowania naukowe: sztuczna inteligencja (szczególnie w zakresie algorytmów ewolucyjnych), zagadnienia modelowania i symulacji, systemy agentowe oraz cyberbezpieczeństwo. Brał udział w wielu projektach naukowych i przemysłowych:
• INRED Intelligent system of effective analysis of diagnostic and repair work of industrial devices with the help of mobile units and advanced image analysis od 2018-2020.
• Predictable & flexible molten salts solar power plan/PREFLEX MS 2016-2018.
• System wizualizacji projektów architektonicznych BIM (Building Information Modeling) z użyciem MS Hololens 2017-2018.

Michał Pikus AGH

Michał Pikus

mgr inż.

Doktorant wdrożeniowy na wydziale EAIiIB AGH dyscyplina Informatyka, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja, aktualnie jest zatrudniony w Centrum Technicznym Aptiv w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wirtualną walidacją systemów sterowania w samochodach autonomicznych oraz modelowaniem i symulacją złożonych systemów wbudowanych. Obszary zainteresowań to: Przetwarzanie obrazów, Deep Learn, Machine Learning oraz Systemy wbudowane.

default-avatar

Grzegorz Bazior

mgr

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego - kierunek Informatyka. Posiada doświadczenie zawodowe pracy zarówno w jednostkach naukowych, jak i sektorze prywatnym. Aktualnie przygotowuje doktorat z zagadnień dynamiki tłumu w warunkach dużych gęstości. Interesuje się językami programowania, a w szczególności językiem C++.

Marek Zachara-AGH

Marek Zachara

Dr inż.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Absolwent AGH jak również University of Bristol.
Od wielu lat w centrum jego zainteresowań pozostaje cyberbezpieczeństwo systemów i aplikacji. Zajmuje się rozwojem metod identyfikacji zagrożeń oraz oceną bezpieczeństwa i ryzyka systemów informatycznych. Regularnie uczestniczy w komercyjnych projektach związanych z bezpieczeństwem systemów, z reguły dla sektora bankowego. Specjalizuje się w ocenie jakości i bezpieczeństwa oprogramowania a także w identyfikacji anomalii.
Poza cyberbezpieczeństwem, zajmuje się praktycznym wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, w szczególności do oceny i podejmowania decyzji na podstawie niekompletnego zbioru danych – np. dla oceny wiarygodności przedsiębiorstw. Wykonawca grantów naukowych (NCBiR), współpracuje z organizacjami (np. OWASP) jak i wieloma podmiotami w Polsce i za granicą (m.in. UK, Węgry, kraje bliskiego wschodu).