Równoległe Transformacje Grafowe - PGT (ParallelGraphTransformations)

1. Opis zagadnień badawczych zespołu

  • Podstawy formalne transformacji grafowych i hipergrafowych, do specyfikacji problemów projektowania,
  • Zrównoleglenie obliczeń w wyniku replikacji podziału grafu i replikacji wierzchołków grafowych wraz metodą automatycznej synchronizacji systemów agentowych opiekujących się podzielonymi podgrafami – complementary graphgrammars
  • Zrównoleglenie obliczeń w wyniku replikacji podziału grafu i podziały krawędzi łączących podgrafy wraz metodą automatycznej synchronizacji systemów agentowych opiekujących się podzielonymi podgrafami – slashedgraphgrammars
  • Metody współpracy równoległej współpracy różnych gramatyk grafowych – ConjugatedGraphGrammars
  • Formalne podstawy transformacji grafowych w gramatykach kształtu (ShapeGrammars) i innych metodach projektowania architektonicznego

Skład Zespołu

Leszek Kotulski AGH

Leszek Kotulski

Prof. dr hab.

Opracował koncepcję kontroli generacji grafów w wykorzystaniem gramatyk grafowych i diagramów sterujących. Kontynuował prace nad automatyczną synchronizacją (implicitsynchronization) równoległej generacji grafu w ramach jednej gramatyki (complementarygraphgrammars) z różnymi wariantami replikacji grafów. Rozwijał mechanizmy współpracy różnych gramatyk grafowych. Jest autorem koncepcji wykorzystania gramatyk grafowych do formalnej specyfikacji problemu dla ograniczenia przestrzeni stanów analizowanych przez system sztucznej integencji w celu poszukiwania optymalnego rozwiązania.

Adam Sędziwy AGH

Adam Sędziwy

dr hab., prof. AGH

Jest absolwentem Fizyki (fizyka teoretyczna) I Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z rozpoznawania obrazów medycznych, habilitacja z zastosowania rozproszonych modeli I transformacji grafowych w projektowaniu i sterowaniu. Jest autorem koncepcji grafów ciętych (slashedgraphs) oraz uczestniczył budowie szeregu mechanizmów usprawniających projektowanie architektoniczne.

Dr hab. Inż. Igor Wojnicki, prof. AGH

Igor Wojnicki

dr hab. inż., prof. AGH

Jest absolwentem Katedry Automatyki wydziału EAIiE, AGH. Doświadczenie zdobywał m.in. w ośrodkach naukowo-badawczych w USA: University of St. Louis Missouri oraz South Illinois University Edwardsville. Obecnie prowadzi badania związane ze sztuczną inteligencją, a w szczególności inteligentnym sterowaniem, reprezentacją i przetwarzaniem wiedzy z wykorzystaniem grafów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych ukierunkowanych na wykorzystanie w przemyśle oraz komercjalizacją wyników badań naukowych. Jest autorem koncepcji dualnych gramatyk grafowych (Dual Graph Grammars), która poprzez separacje i synchronizacje gramatyk prowadzi do redukcji problemów obliczeniowych związanych z przetwarzaniem grafów.