Seminaria Katedry Informatyki Stosowanej WEAIiIB AGH, rok akademicki 2023/2024
Prowadzący dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. AGH

DataPrelegentTemat

08.05.24

godz. 9:30

C-2, s. 224

Prof. Irena Roterman-Konieczna, Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytet Jagielloński

Bialko to inteligentna micela

17.04.24

dr hab. inż. Dominik Strzałka, profesor Politechniki Rzeszowskiej

mgr inż. Piotr Hadaj

Zastosowanie grafów sieci złożonych do analizy topologii sieci energetycznych i symulacji zdarzeń krytycznych

13.03.24

mgr Pawło Pikulin, Deus Robotics

Deus Ex Machina: The Human-Centric Future with AI and Robotics!

Streszczenie

07.02.24

 

Podsumowanie działalności grup badawczych

24.01.24

Dr inż. Daniła Gorodecki, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores – Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID), University of Lisbon

Efficient design of combinational units on FPGA

Streszczenie

17.01.24

Dr hab. inż. Dominik Strzałka, profesor Politechniki Rzeszowskiej; mgr inż. Bartosz Kowal

Analiza nieekstensywnej dynamiki procesów w systemie komputerowym na przykładzie licznika systemowego bajtów pamięci podręcznej

Streszczenie

13.12.23

Dr inż. Grzegorz Bazior

Modelowanie dynamiki tłumu w warunkach dużej gęstości

Streszczenie

06.12.23

Dr inż. Michał Pikus

Opracowanie metod sztucznej inteligencji w prognozowaniu produkcji energii dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych

Streszczenie          Prezentacja        

22.11.23

Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza

In Search for Model-Driven eXplainable Artificial Intelligence

Streszczenie          Prezentacja

15.11.23

Dr Krystian Jobczyk

Wielowartościowość, rozmytość i quasi-rozmytość w logikach adaptatywnych oraz strukturach kategorialnych: metody modelowania i reprezentacji

Streszczenie            Prezentacja

02.10.23

H24 B-1 godz. 18:30

Sesja konferencji ECAI

Meet AGH – AI in Science and Technology

https://ecai2023.eu/

Abstrakt

 Piotr Faliszewski

Proportional Rules for Participatory Budgeting

 Sebastian Ernst, Leszek Kotulski, Igor Wojnicki, Adam Sędziwy

Sensor-driven AI-based dynamic control of street lighting

 Jarosław Wąs, Dariusz Pałka

Agent-based crowd dynamic modeling

 Łukasz Rauch, Krzysztof Bzowski, Monika Pernach, Piotr Hajder, Krzysztof Regulski, Andrzej Opaliński

Machine learning and statistical models in cyber-physical system for integrated management of electric steel and rolling plants

 Tomasz Szumlak

Long-lived particles reconstruction in real-time trigger system of LHCb experiment using machine learning approach

 Marcin Piekarczyk, Tomasz Hachaj

Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory – application of AI in high-energy particles detection, filtering, recognition and analysis

08.09.23Dr Maciej Besta, ETH Zürich

Graph of Thoughts / ProbGraph

Streszczenie