Zespół Metod i Systemów Wspomagania Decyzji - Decision suppOrt systeMs and mEthods (DOME) group

Grupa Dome zajmuje się rozwojem i budową systemów wspomagania decyzji z wykorzystaniem zarówno logiki abstrakcyjnej i temporalnej, jak i klasycznych metod podejmowania decyzji. Nasze zainteresowania badawcze obejmują: wielokryterialne metody podejmowania decyzji, porównania parami, systemy reguł, logikę czasową, inżynierię oprogramowania. Jesteśmy zaangażowani w badania związane z konstrukcja systemów wspomagania podejmowania decyzji oraz inteligentnego miasta.

Skład Zespołu

Konrad_Kulakowski AGH

Konrad Kułakowski

dr hab., prof. AGH

Konrad Kułakowski uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuje w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Jego zainteresowania badawcze obejmują podejmowanie decyzji, systemy wspomagania decyzji,porównania parami, inteligentną robotykę, systemy agentowe oraz algorytmy równoległe i programowanie równoległe.
Przykładowe publikacje:
Konrad Kułakowski (2020) Understanding The Analytic Hierarchy Process. Chapman & Hall, Taylor and Francis Group.
Konrad Kułakowski (2018) Inconsistency in the ordinal pairwise comparisons method with and without ties. European Journal of Operational Research 270 (1) pp. 314 - 327.
K. Kułakowski (2015) Notes on Order Preservation and Consistency in AHP. European Journal of Operational Research 245 (1) pp. 333–337. Elsevier.
K. Kułakowski (2014) Heuristic Rating Estimation Approach to The Pairwise Comparisons Method. Fundamenta Informaticae 133 pp. 367-386.

Radoslaw_Klimek AGH

Radosław Klimek

dr hab. inż., prof. AGH

Radosław Klimek uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki,Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Jest także kierownikiem dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu inżynierii oprogramowania. Jego zainteresowania badawcze obejmują metody formalne, logikę czasową i modalną, rozwiązania SAT i weryfikatory twierdzeń, inżynierię i rozwój oprogramowania, algorytmy, języki programowania, inteligentne miasta i inteligentne środowiska,inteligencję otoczenia oraz wszechobecne i wszechobecne komputery.
Przykładowe publikacje:
Radosław Klimek (2019) Pattern-based and composition-driven automatic generation of logical specifications for workflow-oriented software models Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming
Radosław Klimek (2014)A system for deduction-based formal verification of workflow-oriented software models. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Radosław Klimek (2018)Exploration of human activities using message streaming brokers and automated logical reasoning for ambient-assisted services IEEE Access
Radosław Klimek (2019)Towards recognising individual behaviours from pervasive mobile datasets in urban spaces, Sustainability