Seminaria Katedry Informatyki Stosowanej WEAIiIB AGH, rok akademicki 2021/2022

DataPrelegentTemat
29.06.22Prof. Luca Manzoni, University of Trieste

A brief introduction to Genetic Programming and Geometric Semantic Genetic Programming

Streszczenie

22.06.22 

Podsumowanie półroczne działalności grup badawczych

15.06.22Dr Maciej Besta, ETH Zürich

Parallel and Distributed Graph Neural Networks: An In-Depth Concurrency Analysis

Prezentacja    Streszczenie

8.06.22Prof. dr hab. Andrzej Bielecki

Informacja zakodowana w strukturze – teoria i zastosowania w cybernetyce molekularnej

Streszczenie

25.05.22prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko i dr inż. Jan Kocoń, PW

Personalized NLP

Prezentacja    Streszczenie

18.05.22dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof AGH

Modeling of oil spill spreading disasters using combination of Langrangian discrete particle algorithm with Cellular Automata approach

Prezentacja    Streszczenie

13.04.22

Dr hab.Konrad Kułakowski, prof. AGH

Metody podejmowania decyzji oparte o porównywania parami

6.04.22

Dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, mgr inż. Marcin Wojnakowski (UZ)

R. Wiśniewski:  „Zastosowanie interpretowanych sieci Petriego w modelowaniu, projektowaniu oraz analizie części sterującej systemów cyber-fizycznych”

M. Wojnakowski: „Weryfikacja ograniczoności oraz bezpieczeństwa części sterującej systemu cyber-fizycznego opisanego siecią Petriego”

30.03.22

Dr inż. Weronika T. Adrian

Knowledge engineering in Food Computing

Prezentacja    Streszczenie

23.03.22

Dr inż. Iwona Grobelna, Uniwersytet Zielonogórski

Petri nets in flexible manufacturing systems – current challenges and proposed novel deadlock recovery policy

Prezentacja    Streszczenie

16.03.2022

dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH

Modeling of Fire Spread Including Different Heat Transfer Mechanisms Using Cellular Automata

Prezentacja    Streszczenie

09.03.22

Prof Maximiliano Cristia, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

{log}: set formulas as programs

Prezentacja    Streszczenie

02.02.2022

dr hab. Adam Sędziwy, prof. AGH

Problem spełnialności norm oświetleniowych – analiza statystyczna

Prezentacja    Streszczenie

26.01.22

Dr hab. Inż. Radosław Klimek, prof. AGH

(Blockchain (for|aid) (IoT|AI|IE)^+)^* 

Prezentacja    Streszczenie

19.01.22

Dr inż. Sebastian Ernst

GitLab i Markdown – wykorzystanie do pracy badawczej i dydaktycznej

Prezentacja    Streszczenie

12.01.22

Dr Vitaliy Yakovyna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Modele i metody oceny i przewidywania niezawodności oprogramowania

Prezentacja    Streszczenie

15.12.21

 

Podsumowanie roku dla grup badawczych

8.12.21

Dr inż. Paweł Skrzyński, dr inż. Grzegorz Rogus

Optymalizacja rozmieszczenia pojazdów na potrzeby systemu car-sharing

Prezentacja    Streszczenie

1.12.21

Mgr Marek Bukáček, Politechnika Czeska w Pradze

Heterogeneity Effects in Models of Pedestrian Dynamics

Prezentacja    Streszczenie

24.11.21 Dr inż. Jędrzej Byrski

Specjalizowany algorytm soft-sensora dla detekcji skokowych zmian parametrów w ciągłych układach dynamicznych

Prezentacja    Streszczenie

17.11.21Dr hab. inż. Jacek Otwinowski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

High Performance Computing with ALICE at the LHC

Prezentacja    Streszczenie

10.11.21 Mgr inż. Tomasz Sośnicki

Język modelowania eksperymentów do badania problemów klasyfikacji i dyskryminacji z zastosowaniem technik meta-uczenia

Prezentacja    Streszczenie

3.11.21 Dr inż. Rafał Mrówka

Uniwersalny skaner 3D. Wykorzystanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu obiektów przestrzennych.

Prezentacja    Streszczenie

27.10.21Dr Dariusz Pałka

Mikrokontroler Espressif ESP32

Prezentacja    Streszczenie

13.10.21Prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski

Map of Elections: The Story So Far

Prezentacja    Streszczenie

6.10.21
Dr inż. Piotr Szwed

Rozmyte mapy kognitywne i ich zastosowanie w klasyfikacji

Prezentacja     Streszczenie 

29.09.21 Arkadiusz Sitek, Ph.D., Sano Center for Computational Medicine

Computational decision support in medicine

Prezentacja     Streszczenie

22.09.21dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. AGHDeterminizm w systemach współbieżnych
Prezentacja     Streszczenie