Seminaria Katedry Informatyki Stosowanej WEAIiIB AGH, rok akademicki 2021/2022
Prowadzący dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. AGH

DataPrelegentTemat
29.06.22Prof. Luca Manzoni, University of Trieste

A brief introduction to Genetic Programming and Geometric Semantic Genetic Programming

Streszczenie

22.06.22 

Podsumowanie półroczne działalności grup badawczych

15.06.22Dr Maciej Besta, ETH Zürich

Parallel and Distributed Graph Neural Networks: An In-Depth Concurrency Analysis

Prezentacja    Streszczenie

08.06.22Prof. dr hab. Andrzej Bielecki

Informacja zakodowana w strukturze – teoria i zastosowania w cybernetyce molekularnej

Information coded in structure – theory and applications in molecular cybernetics

Streszczenie

25.05.22prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko i dr inż. Jan Kocoń, PW

Personalized NLP

Prezentacja    Streszczenie

18.05.22dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof AGH

Modeling of oil spill spreading disasters using combination of Langrangian discrete particle algorithm with Cellular Automata approach

Prezentacja    Streszczenie

13.04.22

Dr hab.Konrad Kułakowski, prof. AGH

Metody podejmowania decyzji oparte o porównywania parami

Decision making methods based on pairwise comparisons

6.04.22

Dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, mgr inż. Marcin Wojnakowski (UZ)

R. Wiśniewski:  „Zastosowanie interpretowanych sieci Petriego w modelowaniu, projektowaniu oraz analizie części sterującej systemów cyber-fizycznych”

„Application of interpreted Petri nets in modeling, design and analysis of the control part of cyber-physical systems”

M. Wojnakowski: „Weryfikacja ograniczoności oraz bezpieczeństwa części sterującej systemu cyber-fizycznego opisanego siecią Petriego”

„Verification of boundedness and safeness of the control part of a cyber-physical system described by a Petri net”

30.03.22

Dr inż. Weronika T. Adrian

Knowledge engineering in Food Computing

Prezentacja    Streszczenie

23.03.22

Dr inż. Iwona Grobelna, Uniwersytet Zielonogórski

Petri nets in flexible manufacturing systems – current challenges and proposed novel deadlock recovery policy

Prezentacja    Streszczenie

16.03.2022

dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH

Modeling of Fire Spread Including Different Heat Transfer Mechanisms Using Cellular Automata

Prezentacja    Streszczenie

09.03.22

Prof Maximiliano Cristia, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

{log}: set formulas as programs

Prezentacja    Streszczenie

02.02.2022

dr hab. Adam Sędziwy, prof. AGH

Problem spełnialności norm oświetleniowych – analiza statystyczna

The problem of compliance with lighting standards – a statistical analysis

Prezentacja    Streszczenie

26.01.22

Dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH

(Blockchain (for|aid) (IoT|AI|IE)^+)^* 

Prezentacja    Streszczenie

19.01.22

Dr inż. Sebastian Ernst

GitLab i Markdown – wykorzystanie do pracy badawczej i dydaktycznej

GitLab and Markdown – use for research and teaching

Prezentacja    Streszczenie

12.01.22

Dr Vitaliy Yakovyna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Modele i metody oceny i przewidywania niezawodności oprogramowania

Models and methods of software reliability assessment and prediction

Prezentacja    Streszczenie

15.12.21

 

Podsumowanie roku dla grup badawczych

08.12.21

Dr inż. Paweł Skrzyński, dr inż. Grzegorz Rogus

Optymalizacja rozmieszczenia pojazdów na potrzeby systemu car-sharing

Optimization of vehicle placement for car sharing

Prezentacja    Streszczenie

01.12.21

Mgr Marek Bukáček, Politechnika Czeska w Pradze

Heterogeneity Effects in Models of Pedestrian Dynamics

Prezentacja    Streszczenie

24.11.21 Dr inż. Jędrzej Byrski

Specjalizowany algorytm soft-sensora dla detekcji skokowych zmian parametrów w ciągłych układach dynamicznych

A specialized soft-sensor algorithm for the detection of step changes of parameters in continuous dynamic systems

Prezentacja    Streszczenie

17.11.21Dr hab. inż. Jacek Otwinowski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

High Performance Computing with ALICE at the LHC

Prezentacja    Streszczenie

10.11.21 Mgr inż. Tomasz Sośnicki

Język modelowania eksperymentów do badania problemów klasyfikacji i dyskryminacji z zastosowaniem technik meta-uczenia

A modeling language for experiments for the study of classification and discrimination problems using meta-learning techniques

Prezentacja    Streszczenie

03.11.21 Dr inż. Rafał Mrówka

Uniwersalny skaner 3D. Wykorzystanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu obiektów przestrzennych.

Universal 3D scanner. The use of neural networks in the recognition of spatial objects.

Prezentacja    Streszczenie

27.10.21Dr Dariusz Pałka

Mikrokontroler Espressif ESP32

Espressif ESP32 microcontroller

Prezentacja    Streszczenie

13.10.21Prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski

Map of Elections: The Story So Far

Prezentacja    Streszczenie

06.10.21
Dr inż. Piotr Szwed

Rozmyte mapy kognitywne i ich zastosowanie w klasyfikacji

Fuzzy cognitive maps and their application in classification

Prezentacja     Streszczenie 

29.09.21 Arkadiusz Sitek, Ph.D., Sano Center for Computational Medicine

Computational decision support in medicine

Prezentacja     Streszczenie

22.09.21dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. AGH

Determinizm w systemach współbieżnych

Determinism in concurrent systems
Prezentacja     Streszczenie