GMO (Graph-basedModeling and Optimization), Grafy w modelowaniu i optymalizacji

Opis zagadnień badawczych zespołu:

 • Zastosowanie reprezentacji grafowych w modelowaniu danych geodezyjnych
 • Modelowanie grafowe w systemach projektowania architektonicznego typu CAD
 • Przetwarzanie rozproszone w modelach grafowych
 • Zastosowanie reprezentacji grafowych w redukcji złożoności obliczeniowej problemów optymalizacyjnych
 • Wykorzystanie gramatyk grafowych w generacji danych o założonym profilu semantycznym
 • Zastosowanie modeli grafowych w medycynie

Prowadzona dydaktyka:

 • teoria grafów
 • teoria obliczeń
 • zaawansowane algorytmy i struktury danych
 • symulacja i sterowanie procesów dyskretnych,
 • badania operacyjne,
 • teoria złożoności obliczeniowej
 • badania operacyjne
 • inteligencja biznesowa, hurtownie danych

Skład Zespołu

Adam Sędziwy AGH

Adam Sędziwy

dr hab., prof. AGH

Jest absolwentem Fizyki (fizyka teoretyczna) I Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z rozpoznawania obrazów medycznych, habilitacja z zastosowania rozproszonych modeli I transformacji grafowych w projektowaniu I sterowaniu. Aktualnie kontynuuje badania nad zastosowaniem systemów agentowych oraz metod i modeli grafowych. Autor ponad 70 prac naukowych.

Leszek Kotulski AGH

Leszek Kotulski

Prof. Dr hab.

Uzyskał tytuł z Nauk Technicznych w dyscyplinie Informatyka. Jest autorem 137 oryginalnych prac twórczych, w tym: 3 książki, 22 artykuły opublikowane w czasopismach zagranicznych (w tym 16 z Listy Filadelfijskiej), 32 artykuły opublikowane w czasopismach krajowych, 81 referatów opublikowanych w materiałach konferencji zagranicznych, 6 referatów opublikowanych w materiałach konferencji krajowych. Był zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Informatyki UJ (październik 2004- wrzesień 2006). Pełnił obowiązki Kierownika Katedry Systemów Rozproszonych w Instytucie Informatyki UJ (październik 2005- wrzesień 2006). Był sekretarzem Komisji Elektrotechniki Informatyki i Automatyki Polskiej Akademii Nauk (2011-2015). Był kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na wydziale EAIiIB AGH (od 1 października 2012 do 30 października 2020). Był kierownikiem naukowym 8 grantów krajowych i 2 międzynarodowych (w tym jeden z w ramach Horyzont 2020).

Artur Basiura AGH

Artur Basiura

dr inż.

Absolwent Katedry Automatyki wydziału EAIiE, AGH. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji i zarządzaniem komercyjnymi projektami informatycznymi (obszaru bilingu, e-commerce i integracji). Realizował projekty dla takich firm jak Orange, T-Mobile, Asseco. Posiada tytuł MBA, oraz certyfikaty z zarządzania projektami: PMI PMP, MCP MSF. Naukowo zajmuje się problematyką sztucznej inteligencji, związaną z użyciem grafów do reprezentacji wiedzy. Prowadzi badania w obszarze Smart City, związaną z optymalizacją parametrów infrastruktury oświetleniowej.