Seminaria Katedry Informatyki Stosowanej WEAIiIB AGH, rok akademicki 2022/2023
Prowadzący dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. AGH

DataPrelegentTemat
21.06.23

Dr inż. Iwona Grobelna, Uniwersytet Zielonogórski

Game-based learning of Petri nets

Prezentacja           Streszczenie

31.05.23

prof. Vitaliy Yakovyna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

«Software Defect Prediction using ML» («Przewidywanie defektów oprogramowania przy użyciu uczenia maszynowego»)

Prezentacja           Streszczenie

24.05.23

Mgr Barbara Rychalska

A Multimodal and Interpretable Recommender System for Massive Datasets

Prezentacja          Streszczenie

17.05.23

Dr hab. inż. Monika Stefaniuk-Szmukier, Dr inż. Klaudia Pawlina Tyszko, Dr inż. Ewelina Semik-Gurgul i Dr Tomasz Szmatoła
Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt
Instytut Zootechniki PIB

Typy danych generowanych w analizach biologii molekularnej i ich charakterystyka

19.04.23

Prof. Dr. Wojciech Samek, Chair for Machine Learning and Communications, TU Berlin                                  

Dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH, 

Concept-Level Explainable AI

Prezentacja       Streszczenie

Interdyscyplinarne Laboratorium Badawcze

Prezentacja

29.03.23

Mgr Marta Urbaniec, kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej AGH, redaktor serwisu “Otwarta nauka”

Serwis i usługi, jakie Biblioteka oferuje w zakresie Otwartej Nauki

Prezentacja

22.03.23

godz.9:30

s. 224 bud. C-2

dr hab. Marek Sikora
Dyrektor Centrum Badawczego Informatyki

Afiliacja
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

15.03.23

Prof. Natalya Shakhovska, Sc.D, Head of Artificial Intelligence Department, Politechnika Lwowska

Data preprocessing and data analysis methods in Big data interfaces

Prezentacja            Streszczenie

01.03.23Prof. Reggie Davidrajuh, University of Stavanger, Norwegia

GPenSIM: A New Tool for Modeling and Analysis of Large Industrial Discrete Systems

Prezentacja              Streszczenie

01.02.23Dr Radosław Jadczak, Uniwersytet Łódzki

Układanie tras pojazdów. Modele i algorytmy

Prezentacja            Streszczenie

25.01.23Mgr Aleksandra (Ola) Chrabrowa, ML/NLP research engineer

ChatGPT – subiektywny przewodnik po technologii

Prezentacja            Streszczenie 

18.01.23 

Podsumowanie działalności grup badawczych

11.01.23Dr hab. inż. Edyta Kucharska, prof. AGH

Seminarium dydaktyczne

04.01.23Dr Jarosław Duda, Uniwersytet Jagielloński

Hierarchical correlation reconstruction – between statistics and machine learning

Prezentacja           Streszczenie         

14.12.22Prof. Samary Baranov, Synthezza Inc. and Holon Institute of Technology

System-on-Chip design without Hardware Description Languages

Streszczenie

07.12.22Anikó Costa, Ph.D., Universidade NOVA de Lisboa

Using Petri nets within Cyber-Physical System’s development
IOPT-Tools – Web-based platform for embedded controller development based on IOPT Petri nets

Prezentacja            Streszczenie

30.11.22Dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. AGH

A Process-Oriented Deadlock Recovery Policy for Flexible Manufacturing Systems

Prezentacja           Streszczenie

23.11.22Dr inż. Daniła Gorodecki, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores – Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID), University of Lisbon

Arithmetic units design based on Boolean representations

Prezentacja          Streszczenie

16.11.22Mgr inż. Marcin Leplawy, Politechnika Łódzka

Komputerowe metody wyznaczania lokalizacji obiektów przy użyciu heterogenicznych pomiarów odległości 

Streszczenie       

09.11.22Prof. dr hab. Dominik Ślęzak, UW & QED Software

Rough Sets in Industry

Prezentacja_PART 1        Prezentacja_PART 2        Streszczenie

19.10.22Dr Ireneusz Ulidowski, prof. AGH (AGH and University of Leicester)

Towards energy efficient computing via reversibility

Prezentacja     Streszczenie

05.10.22 

Seminarium organizacyjne