O KATEDRZE

Kierunek Informatyka AGH Kraków

Katedra Informatyki Stosowanej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej prowadzi prace naukowe i badawczo-rozwojowe m.in. w następujących obszarach:

 • AI sztuczna inteligencja – inżynieria wiedzy, wspomagania decyzji, lingwistyka komputerowa, IoT, ambient intelligence, agent-based modeling, zaawansowana algorytmika w AI
 • inżynieria oprogramowania – zarówno aspekty teoretyczne związane z jakością oprogramowania, jak i praktyczne, związane z nowoczesnymi architekturami oprogramowania
 • informatyka w smart grids i smart city – architektury inteligentnych sieci smart grids oraz projektowania i optymalizacji inteligentnego oświetlenia. Tworzenie systemów smart city
 • systemy wbudowane i mobilne – zarówno w odniesieniu do mikrokontrolerów, komputerów jednoukładowych, jak i platform Android i iOS,
 • big data, przetwarzania dużych zbiorów danych – cloud computing, analiza big data, hurtownie danych

Katedra Informatyki Stosowanej WEAiIB aktualnie prowadzi 4 kierunki studiów na studiach dziennych:

W ciągu ostatnich lat uzyskujemy wysokie wyniki w rankingach kierunków kształcenia:

 • Ranking Perspektyw kierunków inżynierskich 2017 Informatyka EAIIB2 miejsce w Polsce
 • Ranking Perspektyw kierunków inżynierskich 2018 Informatyka EAIIB5 miejsce w Polsce
 • Ranking Perspektyw kierunków inżynierskich 2019 Informatyka EAIIB3 miejsce w Polsce
 • Ranking Perspektyw kierunków inżynierskich 2020 Informatyka AGH2 miejsce w Polsce

Kadrę katedry tworzy aktualnie:

 • 6 Profesorów zwyczajnych
 • 6 Profesorów uczelni (z habilitacją)
 • 1 Profesor uczelni dydaktyczny
 • 16 Adiunktów badawczo-dydaktycznych
 • 4 Adiunktów dydaktycznych
 • 6 Asystentów badawczo-dydaktycznych
 • 1 Asystent dydaktyczny
 • Pracownicy administracyjni i techniczni

Katedra prowadzi też studia podyplomowe w następujących obszarach:

Obecnie dysponujemy zmodernizowanymi, specjalistycznymi laboratoriami (modernizacja 2020/2021/2022):

 • Laboratorium sieci komputerowych
 • Laboratorium grafiki komputerowej i systemów multimedialnych
 • Laboratorium systemów wbudowanych/czasu rzeczywistego
 • Laboratorium Apple
 • Laboratorium Systemów Inteligentnych (nowe)
 • małe laboratorium AI (nowe)
 • Laboratoria ogólne

Kierownictwo Katedry

Jarosław Wąs AGH

Jarosław Wąs

dr hab. inż., prof. AGH

Kierownik Katedry

Weronika Teresa Adrian AGH

Weronika T. Adrian

dr inż.

Zastępca Kierownika Katedry