Dla Kandydatów

Rekrutacja na pierwszy rok studiów

Podstawowe informacje o rekrutacji na pierwszy rok studiów AGH znajdziesz na stronie: https://kandydaci.agh.edu.pl/.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o kierunku Informatyka i Systemy Inteligentne zapraszamy na stronę:

Limity przyjęć kandydatów w rekrutacji na studia stacjonarne kierunku Informatyka i Systemy Inteligentne to:

 1. stopień (studia inżynierskie): 90 osób
 2. stopień (studia magisterskie inżynierskie): 105 osób

Warunki rekrutacji na studia dostępne są na stronach:

 1. stopień (studia inżynierskie, rekrutacja letnia):
  https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-i-stopnia/
  Przedmiotem głównym z matury branym pod uwagę w rekrutacji na kierunek Informatyka i Systemy Inteligentne jest: matematyka lub fizyka, lub informatyka,
 2. stopień (studia magisterskie inżynierskie, rekrutacja zimowa):
  https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-ii-stopnia/
  Przy rekrutacji na kierunek Informatyka i Systemy Inteligentne brane są pod uwagę z wagą 7 wynik egzaminu wstępnego i z wagą 3 średnia ocen ze studiów 1. stopnia.

Rekrutacja prowadzona jest w określonych terminach, które są takie same na całej uczelni i ogłoszone na stronie: 

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/kalendarz-rekrutacji/.

Choć na studia 1. stopnia dostępne są aż 4 cykle rekrutacyjne, niektóre kierunki zostają wypełnione już w pierwszym cyklu, dlatego nie warto zwlekać i dokonać wszelkich formalności (złożyć deklarację kierunku) już w pierwszym cyklu. W 2020 roku na złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia masz czas do 19.08.2020 g. 14:00!

Podczas studiów

Podczas studiów staniesz się użytkownikiem systemu USOS: https://web.usos.agh.edu.pl/,
a także Uczelnianej Platformy E-Learningowej: http://upel.agh.edu.pl/.

Będziesz miał darmowy dostęp do oprogramowania Microsoft w ramach licencji ELMS DreamSpark,
jak również możliwość korzystania z różnych zasobów AGH poprzez panel usług sieciowych AGH: https://panel.agh.edu.pl/.

Uzyskasz zatem dostęp do usług Uczelnianego Centrum Informatyki AGH: https://www.uci.agh.edu.pl,
a także dostęp do zasobów Biblioteki Głównej AGH: http://bg.agh.edu.pl/.